Türkiye

logoTurkishChessFederationZone1.5a
President: Mrs Gulkiz Tulay
Address: Fevzipasa Mah. Sehit Yasar Akansel Sokak Ozgurler Is Merkezi No:3 Kat:6 06060 Ulus – Ankara, Türkiye
Phone: +90 312-309 75 94
Fax: +90 312-310 96 20

Mrs. Gulkiz Tulay

Mrs. Gulkiz Tulay

President / Delegate

Phone: +90 312-309 75 94; mob. +90 532 296 12 91

Fax: +90 312-310 96 20

E-mail: gulkiztulay@tsf.org.tr

National anthem of Türkiye: